Dasar Privasi

Tarikh Berkuatkuasa: 18 April 2024

Privasi anda adalah penting bagi kami. Dasar Privasi ini menerangkan cara "mypage" mengumpul, menggunakan dan melindungi maklumat peribadi yang anda berikan apabila menggunakan platform media sosial dan perkhidmatan penciptaan kandungan kami.

Maklumat yang Kami Kumpul

Kami mungkin mengumpul jenis maklumat berikut apabila anda mendaftar di tapak web kami, mencipta kandungan atau berinteraksi dengan platform kami:

Maklumat Peribadi:

Ini mungkin termasuk nama, alamat e-mel, nombor telefon, gambar profil anda dan sebarang maklumat lain yang anda berikan secara sukarela.

Data Kandungan:

Maklumat yang anda berikan semasa membuat kandungan, termasuk artikel, siaran, ulasan dan kandungan multimedia.

Data Penggunaan:

Maklumat tentang cara anda berinteraksi dengan platform kami, seperti halaman yang anda lawati, tindakan yang anda ambil dan pilihan anda.

Data Komunikasi:

Sebarang komunikasi antara anda dan platform kami, termasuk mesej, e-mel dan maklum balas.

Cara Kami Menggunakan Maklumat Anda

Kami menggunakan maklumat yang kami kumpulkan untuk tujuan berikut:

- Untuk menyediakan dan mengekalkan platform media sosial dan perkhidmatan penciptaan kandungan kami.

- Untuk memperibadikan pengalaman anda dan meningkatkan kefungsian platform kami.

- Untuk berkomunikasi dengan anda, termasuk menjawab pertanyaan anda, memberikan sokongan dan menghantar kemas kini atau pemberitahuan penting.

- Untuk memudahkan interaksi dan kerjasama pengguna pada platform kami.

- Untuk menganalisis arah aliran penggunaan dan menambah baik perkhidmatan kami.

Perkongsian dan Pendedahan Data

Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan penyedia perkhidmatan pihak ketiga, rakan kongsi perniagaan atau ahli gabungan untuk tujuan seperti pemprosesan data, pengehosan, analitik dan pemasaran. Walau bagaimanapun, kami tidak akan menjual, menyewa atau mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran mereka sendiri tanpa kebenaran anda.

Hak Anda

Anda mempunyai hak untuk mengakses, mengemas kini atau memadam maklumat peribadi anda pada bila-bila masa. Anda juga boleh menarik diri daripada menerima komunikasi pemasaran daripada kami dengan mengikut arahan yang diberikan dalam komunikasi tersebut atau dengan menghubungi kami secara terus.

Keselamatan Data

Kami komited untuk melindungi keselamatan maklumat peribadi anda dan telah melaksanakan langkah teknikal dan organisasi yang sesuai untuk melindunginya daripada akses, pendedahan, pengubahan atau pemusnahan yang tidak dibenarkan.

Privasi Kanak-kanak

Platform kami tidak ditujukan untuk kanak-kanak di bawah umur 13 tahun dan kami tidak mengumpul maklumat peribadi daripada kanak-kanak secara sengaja. Jika anda percaya bahawa kami telah mengumpulkan maklumat peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun secara tidak sengaja, sila hubungi kami dengan segera.

Perubahan pada Dasar Privasi Ini

Kami mungkin mengemas kini Dasar Privasi kami dari semasa ke semasa dan sebarang perubahan akan ditunjukkan pada halaman ini. Kami menggalakkan anda menyemak Dasar Privasi ini secara berkala untuk sebarang kemas kini.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan mengenai Dasar Privasi kami atau pengendalian maklumat peribadi anda, sila hubungi kami di privacy@mypage.my
Dengan melawat halaman ini di tapak web kami: https://mypage.my/privacy

© 2024 mypage