Terma dan Syarat Penggunaan untuk Platform Web "mypage"

Berikut ialah terma dan syarat untuk halaman web "mypage" berkenaan penciptaan kandungan dan penulisan artikel:

Pengenalan

a. "mypage" ialah platform untuk individu, entiti atau mana-mana organisasi mencipta kandungan atau menulis artikel untuk menyatakan pandangan atau pendapat mereka.
b. Penggunaan platform web ini menandakan persetujuan anda untuk mematuhi terma dan syarat berikut.

Penciptaan Kandungan

a. Pengguna dibenarkan membuat kandungan dan menulis artikel di "mypage", tetapi kandungan ini tidak semestinya mewakili pandangan atau pendapat "mypage."
b. Semua pengguna mesti mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan semasa menghasilkan kandungan pada platform ini.

Kelayakan Pengguna

a. Sesiapa sahaja dibenarkan membuat kandungan pada "mypage", tanpa mengira umur atau latar belakang. Walau bagaimanapun, sekatan umur dan kebenaran ibu bapa mungkin dikenakan berdasarkan undang-undang setiap negara tempat kandungan itu dibuat.

Kandungan Terlarang

a. Kandungan yang menggalakkan ucapan benci, menghasut kebencian atau menggalakkan diskriminasi berdasarkan etnik adalah dilarang sama sekali.
b. Kandungan yang mempamerkan ketaksuban atau menghasut kebencian berdasarkan perbezaan agama adalah tidak dibenarkan.
c. Sebarang kandungan yang mempromosikan satu agama sambil merendahkan Agama lain adalah tidak dibenarkan, kecuali untuk maklumat fakta atau menonjolkan aspek positif agama tertentu.

Kandungan Berasaskan Kumpulan

a. Kandungan yang menggambarkan kumpulan, ideologi, kepercayaan atau perbezaan jantina tertentu mesti kekal objektif dan bermaklumat. Ia tidak sepatutnya cuba mempengaruhi orang lain untuk menyertai atau menyokong kumpulan ini.

Pertimbangan Agama

a. Disebabkan latar belakang Pengasas adalah Muslim, kandungan yang mengiklankan makanan & minuman yang tidak Halal disisi Agama Islam adalah dilarang.

Arak dan Perjudian

a. Kandungan yang menggalakkan atau menggalakkan pengambilan alkohol, memabukkan atau sebarang bentuk perjudian adalah tidak dibenarkan, kecuali untuk maklumat fakta dan tujuan pendidikan.

Kandungan Komersial

a. Memandangkan "mypage" berfungsi sebagai platform komersial, kandungan yang menyokong produk atau perkhidmatan mesti dipersembahkan secara santai atau sederhana, mengelakkan promosi yang berlebihan.

Bahasa dan Tingkah Laku

a. Penggunaan kata-kata kotor, bahasa yang menyinggung perasaan atau tingkah laku kesat adalah dilarang sama sekali.

Kandungan Hormat

a. Kandungan tidak boleh menghina, memalukan atau memalukan individu, kumpulan, komuniti, aktivis atau organisasi. Ia hanya boleh menyampaikan maklumat fakta dan sah untuk tujuan pendidikan.

Pelaporan Tepat

a. Sebarang laporan mengenai kes mahkamah atau perkara undang-undang hendaklah tepat dan berdasarkan maklumat fakta. Salah nyata atau andaian tidak dibenarkan.

Kandungan Politik

a. Kandungan politik dibenarkan, dengan syarat ia mematuhi undang-undang negara masing-masing.

Kandungan Pemberi Maklumat (Whistleblower)

a. Kandungan yang mendedahkan salah laku sepatutnya mengikut saluran yang betul atau menerima nasihat daripada entiti yang berkaitan sebelum diterbitkan.

Pematuhan Permintaan Undang-undang

a. "mypage" mungkin mematuhi permintaan undang-undang daripada pihak berkuasa untuk menyekat kandungan yang melanggar undang-undang negara.

Kesan Psikologi

a. Kandungan yang mungkin memberi kesan negatif kepada psikologi pembaca harus dielakkan, kecuali fakta yang diiktiraf umum.

Kandungan Eksplisit

a. Sebarang kandungan eksplisit atau lucah, terutamanya yang melibatkan kanak-kanak, adalah dilarang sama sekali melainkan membincangkan industri lucah untuk tujuan pendidikan.

Penafian Tanggungjawab

a. "mypage" tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kesan negatif yang terhasil daripada penggunaan kandungan pada platform.

Ramalan dan Spekulasi

a. Kandungan yang mengandungi ramalan atau maklumat spekulatif dibenarkan selagi ia tidak mendatangkan bahaya.

Kesederhanaan Kandungan

a. "mypage" berhak untuk mengalih keluar kandungan yang dianggap tidak sesuai.

Akibat Ketidakpatuhan

a. Kegagalan untuk mematuhi terma dan syarat ini boleh membawa kepada pengalihan keluar kandungan, penggantungan akaun atau tindakan undang-undang.

Sila ambil perhatian bahawa terma dan syarat ini adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja dan harus disemak dan diselaraskan oleh profesional undang-undang untuk memastikan ketepatan dan pematuhan kepada undang-undang dan peraturan yang berkaitan.

© 2024 mypage